Naša pesem
Naša pesem

Maribor: Prva odmevnejša priznanja

Pomembne in nadvse uspešne so bile tekmovalne izkušnje doberdobskega zbora na reviji Naša pesem v Mariboru. Vsem pevcem je v spominu posebej ostala prva izkušnja iz leta 1997. Podoživimo jo ponovno skozi takratne zapise:

"Doberdobski pevski zbor je 19. in 20. aprila 1997 odprl novo poglavje svoje takrat skoraj tridesetletne zgodovine v okviru društva Hrast. Dirigent se je namreč nekaj mesecev pred tem v sozvočju s pevci odločil, da bo preizkusil zmogljivosti zbora na zelo uglednem vseslovenskem zborovskem tekmovanju, na reviji Naša pesem v Mariboru. Ob Lebičevi Tihi gaj na besedilo Dragotina Ketteja, ki je bila tistega leta obvezna skladba za mešane pevske zbore, so Doberdobci v tekmovalni program uvrstili še Vrabčevo Rdeč zaton, Jericijevo Moj greh, osemglasno moderno stvaritev goriškega skladatelja z značilnimi disonancami in osemglasnimi clustri ter znano Merkujevo priredbo rezijanske Jnjen čeua jti gna' in se tako oddolžili zamejskim slovenskim skladateljem. MePZ Hrast je v splošnem presenečenju osvojil 1. mesto v družbi slovitega APZ Tone Tomšič. Vendar presenečenj še ni bilo konec, saj so doberdobski pevci prejeli tudi priznanje za najbolje uvrščeni zbor, ki se je prvič udeležil tekmovanja. Sam dirigent Hilarij Lavrenčič je poleg tega prejel še tri priznanja: nagrado za najbolj premišljen in prepričljivo izveden program za mešane pevske zbore, nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe ter nagrado za najbolj prepričljivo dirigiranje zbora, ki je prvič na tekmovanju".

Natečaja "Naša pesem" se je doberdobski zbor udeležil še velikokrat po letu 1997. Omeniti gre pet zlatih in štiri srebrne plakete ter posebna priznanja na tem tekmovanju. Hkrati je zbor Hrast tudi prejemnik šestih zlatih priznanj (tudi z odliko) na primorskem regijskem tekmovanju v Postojni.