O nas
O nas

Spoznajte SKD Hrast

Slovensko katoliško društvo Hrast je bilo ustanovljeno 14. oktora 1968, njegove korenine, posebej na zborovskem področju, pa segajo v obdobje takoj po zaključku druge svetovne vojne. Doberdobsko društvo je vselej gojilo slovensko kulturno izročilo na različnih izraznih področjih.

Najpomembnejše je nedvomno petje. Mešani pevski zbor Hrast iz Doberdoba je z bogatim izborom slovenske in tuje glasbene literature aktiven sooblikovalec kulturnega življenja v širšem slovenskem prostoru. Pod vodstvom dirigenta Hilarija Lavrenčiča je zbor v zadnjih dvajsetih letih bil večkrat nagrajen z visokimi uvrstitvami na pomembnejših regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih (Naša pesem – Maribor, tekmovanje Guido d' Arezzo v Arezzu, tekmovanje Città di Vittorio Veneto, C. A. Seghizzi – Gorica).

Društvo ima bogato tradicijo tudi na področju gledališkega delovanja, ki je svoj višek doživelo v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Danes je v društvu še vedno dejavna otroška in mladinska dramska skupina, ki prireja vsakoletno miklavževanje. Ob vsem tem prireja SKD Hrast tudi posamične dogodke, namenjene otrokom (Igre brez meja, Hrast bike slalom), pa tudi odraslim (predstavitve knjig in predavanja).

V okviru društva Hrast je vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja potekal glasbeni pouk za otroke in mlade iz Doberdoba, ki ga je nato pod svoje okrilje prevzel Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel. V preteklosti je SKD Hrast imel tudi svoj športni odsek in mladinsko dekliško odbojkarsko ekipo. Tradicionalna pobuda je bila vse do konca devetdesetih let »Praznik pomladi«, ko je društvo na velikonočni ponedeljek in na belo nedeljo prirejalo vaško veselico