Novice

Predstavitev spletne strani

16. Maj 2019

Društvo Hrast iz Doberdoba je v domači župnijski dvorani priredilo večer ob 50. obletnici ustanovitve, ki ga obeležuje z nizom prireditev v zadnjih mesecih. Člani so najprej predstavili novo spletno stran, dodatno sredstvo za promocijo društva. Sodobna spletna stran je seveda prilagojena za potrebe računalnikov, pa tudi tablic in pametnih telefonov. Društvo je sicer prisotno tudi na socialnih omrežjih.
Sledil je še medgeneracijski pogovor s člani, ki so se kulturnemu in prosvetnemu življenju v društvu posvetili v različnih obdobjih. Drugi del večera je bil tako zgodovinsko obarvan. Devet sogovornikov je predstavilo različne izseke iz polstoletne zgodovine. Še pred ustanovitvijo društva leta 1968 so se njegovi poznejši člani zbirali v pevskem zboru in v gledališki družini. O tem obdobju je spregovoril Arnaldo Ferfolja. Ustanovitev društva je bila naravna posledica vse bolj pestrega delovanja. Vzpodbudil jo je takratni župnik Bogomil Brecelj, med odborniki je bilo tudi nekaj mlajših deklet. Spomine na tisti čas je prisotnim posredovala Daniela Ferfolja. Ključnega pomena je bila nato gradnja dvorane - leta 1970 - ki je za društvo postala novi dom. Pri delih okoli dvorane so pomagali številni člani, ki so svoje delo opravljali prostovoljno, je takratno stanje orisal Franc Ferfolja. 
O delovanju gledališke družine, ki je zaživela že v petdesetih letih prejšnjega stoletja, je pripovedoval Berto Ferletič. Praznik pomladi, tradicionalno praznovanje, ki ga je društvo organiziralo ob velikonočnih ponedeljkih, pa so s kronološkega vidika predstavili Arnaldo Ferfoglia in Berto Ferletič ter Mario Vizintin. Hiarij Lavrenčič je ponudil prerez skozi zborovsko dejavnost in glasbeni vidik društva. MePZ Hrast je v okviru društva najbolj prepoznaven dejavnik zaradi številnih uspehov v zadnjih dveh desetletjih. Gre pa za širšo zgodbo, je pojasnil dirigent, ki ima svoje korenine v nekdaj razvejanem delovanju šolske galsbene dejavnosti na vasi. 
Mladinsko dejavnost so iz različnih zornih kotov predstavili Claudio Peric, Jordan Ferletič, Maks Gergolet in Mario Vizintin. O tradicionalnih igricah ob Miklavževem godu je spregovoril Jordan Ferletič, o odbojkarski dejavnosti, ki je doberdobska dekleta sredi sedemdesetih pripeljala na raven meddeželnih tekmovanj, je govoril Maks Gergolet. Mario Vizintin je razkril nastanek skavtskega gibanja v Doberdobu. Claudio Peric pa je predstavil mladinsko delovanje v zadnjih letih ter ponudil tudi bolj splošen vpogled v sedanje delovanje društva.