Novice

Letni občni zbor SKD Hrast DSD

20. April 2023

SKD Hrast DSD je sklical letni občni zbor, na katerem je člane seznanil s svojim delovanjem, hkrati je predstavil tudi obračun za leto 2022 in proračun za leto 2023. Besedo je na začetku prevzel predsednik Cristian Lavrencic, ki je podal predsedniško poročilo. Predstavil je bogato dejavnost društva v letu 2022, ki jo lahko najdete tudi na tej spletni strani. Finančno sliko dela našega društva je predstavil podpredsednik Claudio Peric. Ob sklepu je besedo spet prevzel Cristian Lavrencic, ki je predstavil pobude društva v letošnjem letu.

Na občnem zboru nas je obiskal tudi novoizvoljeni predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete Miloš Čotar, ki je pozdravil prisotne in pohvalil delovanje društva Hrast. Predstavil je tudi nekaj smernic njegovega mandata na čelu ZSKP, posebej pa povabil k sodelovanju k skupnimn projektom, začenši s tistimi, ki so povezani z EPK Nova Gorica - Gorica.