Novice

Občni zbor SKD Hrast

12. Junij 2019

V sredo, 12. junija, so se člani SKD Hrast zbrali na rednem občnem zboru, ki je bil tokrat volilne narave. Članom se je predstavila samo ena lista s 13 kandidati za mesta v izvršnem in nadzornem odboru ter v razsodišču. Kandidate so člani soglasno potrdili, funkcije pa si bo novoizvoljeni upravitelji porazdelili na umestitveni seji, ki bo v kratkem.

Nov mandat na čelu SKD Hrast bodo oblikovali: Cristian Lavrenčič, Claudio Peric, Lorenzo Drascek, Jurij Lavrenčič, Chiara Bruzzechesse, Dario Bertinazzi, Matej Ferfoglia, Andrej Černic, Tatjana Devetak, Tamara Podveršič, Elena Bidini, Franc Ferfoglia in Maurizio Peric.

Še pred tem je predsednik Cristian Lavrenčič prebral predsedniško poročilo o opravljenem delu v celotnem triletnem mandatu in posebej v zadnjem letu (poročilo v celoti najdete v prilogi). Podpredsednik in blagajnik Claudio Peric je predstavil finančni okvir delovanja našega društva. Pred zaključkom pa sta prisotne pozdravili še gostji. V imenu Zveze slovenske katoliške prosvete je spregovorila predsednica Franka Padovan, ki je pohvalila sodelovanje doberdobskega društva z matično zvezo in si zaželela še nadaljnjih plodnih stikov. V imenu Prosvetnega društva Vrh svetega Mihaela pa je prisotne pozdravila predsednica Karen Ulian. Naše društvo precej sodeluje z vrhovskim. Primer tega je soorganizacija gledališko-glasbene pobude "Legende", ki so jo na oder postavili mladi obeh društev v sodelovanju z Devinskim mladinskim krožkom.

Občni zbor se je sklenil s krajšo družabnostjo, ki jo je pripravila Turistična kmetija "Pri Cirili".