Novice

An buot... 3 taužent ljit od tjiga

12. Oktober 2023

Doberdobski društvi Jezero in Hrast sta v sodelovanju z Naravnim rezervatom doberdobskega in prelosnega jezera priredili zgodovinski večer An buot... 3 taužent ljit od tjiga
Udeleženci so si najprej lahko ogledali gradišče Gradino. Ogled je vodil predsednik našega društva Cristian Lavrencic. Temu je v zunanjih prostorih sprejemnega centra Gradine sledila predstavitev filma HEMA – Zgodba o gradiščih. Pred predvajanjem filma bo na vrsti uvodni pogovor z režiserko Francesco Mucignato in profesorico Lidio Rupel, ki je pripravila besedilo za film ter poskrbela prevod v slovenščino. 
 
Igrani dokumentarec je zgodba, ki v slovenščini in s slovenskimi podnapisi pripoveduje o življenju v naših krajih od 8. stol. pr. Kr. dalje. Pred nastankom Trsta so to ozemlje Caput Adriae poseljevala gradišča. Hema, deklica, ki živi v gradišču / kaštelirju nad Korošči (Elleri) v času železne dobe, se skoraj slučajno znajde v uprizarjanu pogrebnega obreda. Vse skozi je prikazano tudi takratno vsakdanje življenje in sicer kako so takrat izdelovali glinaste posode, kako so pridelovali sol, s čim so se preživljali itd. Vsi detajli, od oblačil do glinastih izdelkov, izhajajo iz arheoloških najdb v naših krajih. Zgodba se odvija deloma v preteklosti deloma v sedanjosti, ko se učenci neke osnovne šole odpravijo na gradišče na Korošci. Ti dve časovni obdobji se vseskozi prepletata. 
 
Dokumentarec je bil že večkrat predvajan pri nas, v Sloveniji, na raznih šolah, v Roveretu na RAM film festival ter je finalist na HIIFF Heart International Italian Film Festival.