Video utrinki

Aleksander Vodopivec: Dolžnost

61. Cecilijanka,

Kulturni center Lojze Bratuž - Gorica, 17. novembra 2019

Mešani pevski zbor Hrast, dirigent: Hilarij Lavrenčič