Foto galerija

Župnijska dvorana in društveni sedež

Na predvečer praznika Marije Snežne, 4. avgusta 1968, je župnik blagoslovil vogelni kamen župnijske dvorane, na katerem so bili vklesani letnica 1968, hrastov list z želodom in križ. Otvoritev novega vaškega kulturnega centra, ki so ga preimenovali v Mladinski dom, je bila že dve leti kasneje, 30. marca 1970. Mladinskega doma pa se je kmalu prijelo ime župnijska dvorana, saj je bil zgrajen na vrtu za župniščem. Nova dvorana v vasi je bila vsekakor velika pridobitev za celotno vaško skupnost, posebej še za člane matičnega društva, ki je tako končno dobilo ustrezne prostore, v katerih so se lahko nemoteno odvijale raznovrstne dejavnosti. Društvo je tako z novim zagonom uresničevalo svoje pobude, petje mešanega pevskega zbora je končno odmevalo med zidovi domače dvorane, člani dramskega odseka so svoje igralske talente lahko preizkušali na deskah novega odra, skratka, društvo je lahko v domači dvorani organiziralo odmevne prireditve, ki so privabljale številno občinstvo in nedvomno veliko pripomogle h kulturni rasti vasi.

Nova pomembna pridobitev za društvo pa je bila tudi obnova prostorov za cerkvijo, ki so od leta 2002 sedež SKD HRast. Poleg društva samega je v njem svoj dom dobila tudi domača sekcija glasbene šole SCGV Emil Komel. V pritličju obnovljenih prostorov se nahaja manjša dvorana s klavirjem, ki jo gojenci glasbene šole uporabljajo za interne nastope in za manjše prireditve