News

Uso intelligente degli smar devices

19 Gennaio 2023

Na pobudo župnije sv. Martina iz Doberdoba in ob sodelovanju SKD Hrast, SKRD Jezero in Pihalnega orkestra Kras je Doberdob obiskal prof. Benjamin Tomažič, ki je v prvem od dveh predavanj spregovoril na temo "Pametna uporaba pametnih naprav".Po njegovem mnenju pametnih naprav v odnosu odrasli - otroci ne gre a priori demonizirati. Potrebno pa je prepoznati njihove potencialno škodljive učinke in na podlagi tega vzpostaviti neko zdravo uporabo pametnih naprav tudi pri najstnikih.

Kako to doseči? Predavatelj je omenil, da je najprej potrebno prepoznati morebitne znake zasvojenosti, ki jih lahko najstnik (pa tudi odrasla oseba) razvije v odnosu do pametnih naprav. Bistveno je pri tem zavedanje, koliko pametne naprave pogojujejo posameznikovo življenje in ali je to pogojevanje že tako daleč, da spreminja vsakodnevne navade (tukaj so tudi spremembe razpoloženja  ali odtegnitveni simptom). 

Ko gre za najstnike, je dejal Tomažič, naj starši ne gredo v ekstreme. Ne smejo se postaviti v vlogo strogih cenzorjev in pametnih naprav ter družabnih omrežij tabuizirati. Če najstniku prepovemo dostop do najpopularnejših omrežij, to lahko privede do socialnega izključevanja in medvrstniškega nasilja nad njim, je dejal Tomažič. Hkrati pa starši niti ne smejo biti naivni. Vsekakor morajo imeti vpogled v svet socialnih omrežij, v katerem živi otrok. To pomeni v prvi vrsti zanmati se in poznati posamezna socialna omrežja, pa tudi vse figure, ki so na teh področjih referenčne (začenši z influencerji). O tem naj se starši z otroki pogovarjajo, še meni prof. Tomažič. Hkrati pa je za starše koristno, da ustvarijo s starši otrokovih vrstnikov neko "skupnost", kjer naj veljajo podobna pravila glede uporabe pametnih naprav in prisotnosti na socialnih omrežjih. Ta orodja so namreč za mlade bistvena, da se čutijo del širše skupnosti. V tem primeru je potrebno ustvariti neko varno skupnost. "To pa je veliko lažje, če se vzpostavi konsenz med starši otrok, ki pripadajo isti skupini, pa naj bo to razred, športna ali glasbena skupina," je še prepričan Tomažič. Ključnega pomena je vsekakor zgled, je še poudaril predavatelj, ki je ob tem citiral Alberta Schweizerja: "Zgled ni najboljša rešitev, je edina rešitev".

Predavatelj je v nadaljevanju spregovoril še o najpopularnejših socialnih omrežjih med mladimi. V tem trenutku so to TikTok, Snapchat in Instagram.  Predavatelj je opozoril na dva zasvojitvena elementa teh socialnih omrežjih. Prvo je doživljanje ugodja, ki ga sprožajo všečki in temu podobni elementi na posameznih omrežjih. Drugi pa je dejavnik neskončnega drsanja (infinity scroll), zaradi katerih uporabnik težko odloži telefon.