Video

Novi glas - Il tour a Dubrovnik

NOVI GLAS, 18. MAJA (str. 16)

Masker: Pevci zbora Hrast v Dubrovniku

Novi glas je objavil lepo reportažo o našem gostovanju v Dubrovniku med 28. aprilom in 1. majem